บริษัท ปตทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และภาคประชาชนของประเทศในวงกว้าง จึงให้ความสำคัญกับการลดใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายภาครัฐแก้วิกฤตพลังงานคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ปตท. เล็งเห็นความเร่งด่วนในการแก้ปัญหานี้ และพร้อมเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยจึงยกระดับการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เพียงแต่ของคนไทยแต่ยังรวมถึงสังคมโลก ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ POWERING LIFE with FUTURE ENERGY and BEYOND ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันภายในองค์กรให้ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน ช่วยสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน เริ่มทำด้วย 4 แนวทาง ดังนี้

  • ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่ 26 องศาเซลเซียล ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับร่างกาย และอากาศภายนอกของประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน
  • ขึ้นลงน้อยชั้นให้ใช้บันไดแทนลิฟต์ ซึ่งจะมีผลดีตามมาเช่น สุขภาพแข็งแรง ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ ลดโรคภัย ลดค่าไฟฟ้า ลดโลกร้อน เพราะการเปลี่ยนมาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน และยังช่วยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  • ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ปิดไฟช่วงพัก ปิดจอคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
  • บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด

นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนทำธุรกิจในพลังงานสะอาด EV Value Chain และร่วมผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า แทนการใช้เครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ตามที่ประกาศไว้

By admin