นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รฟท. โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า รฟท. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการสนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 14,294 ตารางเมตร จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 หากนับรวมจนถึงวันที่ 30 ก.ย.65 เป็นเวลาทั้งสิ้น 477 วัน โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ไป รวมทั้งสิ้น 6,314,818 โด๊ส แบ่งเป็น การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1,894,605 โด๊ส หรือคิดเป็น 30% เข็มที่ 2 จำนวน 1,644,022 โด๊ส หรือคิดเป็น 26% เข็มที่ 3 จำนวน 1,780,576 โด๊ส หรือคิดเป็น 28% เข็มที่ 4 จำนวน 876,275 โด๊ส หรือคิดเป็น 14% และเข็มที่ 5 จำนวน 99,278 โด๊ส หรือคิดเป็น 2% ทั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน เฉลี่ยวันละ 1,500-2,000 คนต่อวัน

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของ รฟทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนภารกิจอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้คนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนนั้น นอกจาก รฟท. จะเปิดพื้นที่ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ให้ได้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า ซึ่งเฉพาะค่าไฟฟ้าสถิติ 6 เดือนที่ผ่านมา เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 28-30 ล้านบาท รฟท. ยังได้เตรียมความพร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดพื้นที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดินไว้รองรับการเข้าใช้บริการ อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการด้วย

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า แม้ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ให้บริการถึงวันที่ 30 ก.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ผ่านมา แต่หากหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ เพื่อระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอีกครั้ง ทาง รฟท. พร้อมยินดีที่จะสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเช่นเดิม สำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ถือว่าเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งการเปิดให้ประชาชนได้มารับบริการฉีดวัคซีนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังทำให้ประชาชนได้รู้จักสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มากยิ่งขึ้นด้วย.

By admin