นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุม กกร. ได้แสดงความเป็นห่วงปัญหาภัยแล้ง เข้ามากระทบระดับสูงในภาวะที่ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาเอลนีโญในปีนี้ เบื้องต้นประเมินว่า อาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 36,000 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา กกร. ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้ว เพื่อเร่งจัดทำมาตรการรับมือภัยแล้งอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม จะกระทบต้นทุนค่าเสียโอกาสของประเทศ ภาครัฐควรบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

ส่วนการประเมินเศรษฐกิจ ยังคงกรอบการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ปี 66 เพิ่มขึ้น 3-3.5% ส่งออก ติดลบ 1% ถึงไม่ขยายตัว และเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้น 2.7-3.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวจนกว่าประเทศใหญ่อย่างจีน จะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย กกร. มีความคาดหวังว่า การจัดตั้งรัฐบาลจะแล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะหากล่าช้าจะเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

“เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) เข้ามาสูงกว่า 8 ล้านคน และทั้งปีมีศักยภาพที่จะมากถึง 30 ล้านคน เป็นปัจจัยสนับสนุนการจ้างงาน แต่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจโลก ที่อาจทำให้การส่งออกปี 66 หดตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”

สำหรับเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับขึ้นอีก 0.25% เป็น 2% และมีแนวโน้ม จะยังปรับขึ้นต่อไปด้วยเหตุว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง จึงทำให้ กกร. มีความกังวล โดยเฉพาะในหมวดอาหารที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอาจถูกซ้ำเติมจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและราคาสินค้าในระยะข้างหน้า และยังรวมถึงแนวโน้มค่าแรงขั้นต่ำที่อาจปรับขึ้นเป็น 450 บาทต่อวัน ที่อาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.82% ถ้าไม่มีการเพิ่มทักษะแรงงานและผลิตภาพแรงงานให้เหมาะสมไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยราคาดีเซลที่การลดภาษีสรรพสามิตลิตรละ 5 บาท จะสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นี้ เป็นต้นทุนค่าขนส่งผู้ประกอบการ จะกดดันต่อต้นทุนของผู้ประกอบการและครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจซ้ำเติมต้นทุนผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม ดังนั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ต้องรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานส.อ.ท. กล่าวว่า ต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและการบริโภค โดยหากมีความล่าช้าออกไป 2-3 เดือน และเกิดสถานการณ์รุนแรง เช่น มีการประท้วง จะกระทบต่อกรอบการเติบโตของจีดีพี อาจเหลือเพียง 2-2.5% ได้รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ที่ลดลง ระหว่างนี้รัฐบาลรักษาการ อยากเห็นการออกมาตรการดูที่จะลดค่าครองชีพของประชาชน และดูแลต้นทุนผู้ประกอบการเพื่อให้ประคองตัวเองได้

“ตอนนี้ส่งออกเองติดลบติดต่อกัน 7 เดือน ทำให้คำสั่งซื้อลดลงภาคอุตสาหกรรมเอง 19 อุตสาหกรรม จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงต้องรักษาการผลิตเพื่อประคองการจ้างงาน เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์”

By admin